Wienerberger Bouwknopenatlas

De Bouwknopenatlas van Wienerberger toont u in een handomdraai welke bouwknopen EPB-aanvaard zijn en welke niet.

U krijgt de basisregels om uw bouwknoop EPB-aanvaard te maken.

Voor een aantal niet-EPB-aanvaarde bouwknopen liet Wienerberger door UGent ψe en χe berekenen met gevalideerde numerieke software. Hierbij lieten we de algemene parameters, zoals het type metselwerk, het type isolatie en de isolatiedikte variëren binnen ruime en in de praktijk haalbare grenzen.

Voor een aantal bouwknopen met een kleinere impact worden de waarden bij ontstentenis gebruikt.

Het resultaat is uw persoonlijk dossier "mijn project", in pdf-formaat. Kant-en-klaar om te overhandigen aan uw EPB-verslaggever. Naast een handige overzichtstabel van alle bouwknopen van toepassing op uw project, bevat dit dossier eveneens alle principedetailtekeningen die op de bouwknopen van uw project van toepassing zijn.

Ook in de Bouwknopenatlas:

PLS Lambda

start uw bouwknopenproject

De bouwknopenatlas omvat in een overzichtelijke structuur ca. 150 bouwknopen die courant van toepassing zijn in woningbouw.

Ontbreekt er naar uw mening een bouwknoop? Geen probleem, die kan u makkelijk manueel toevoegen aan "mijn project".

De Bouwknopenatlas van Wienerberger = dé manier om met 1 tool op een vlotte manier de EPB-regelgeving op het gebied van bouwknopen toe te passen!

Hou ons op de hoogte
Een bouwknopenatlas is nooit "af". Breng ons op de hoogte van uw interessante bouwknopen!

Berekende resultaten ruim toepasbaar
Voor een groot aantal bouwknopen liet Wienerberger de ψe- en χe-waarden berekenen. Hierbij lieten we de algemene parameters, zoals het type metselwerk, het type isolatie en de isolatiedikte variëren binnen ruime en in de praktijk haalbare grenzen.
De vrijheidsgraad voor de ontwerper is bijgevolg groot.
In de meeste situaties kan de Bouwknopenatlas van Wienerberger u een oplossing bieden.

Adviezen Wienerberger
Uw ontwerp moet voldoen aan de meest recente EPB-regelgeving. De eisen met betrekking tot de U-waarden van de schildelen moeten steeds gerespecteerd worden. Dit zal uw keuze van de algemene parameters beïnvloeden.
Daarnaast blijft de ontwerper verantwoordelijk om de risico's op condensatie- en schimmelvorming te beperken (f-factor).