OPTIE A: de gedetailleerde methode

De gedetailleerde methode: de invloed van de bouwknopen wordt berekend met behulp van numerieke berekeningen met gevalideerde software. Men kan kiezen om het gebouw in zijn geheel door te rekenen of om elk van de bouwknopen apart door te rekenen. Deze optie leidt tot een variabele toeslag op de totale warmtestroom door transmissie, afhankelijk van het project.