OPTIE B: de methode van de EPB-aanvaarde knopen

De totale invloed van de bouwknopen wordt onder optie B als volgt bepaald:

  • Voor de bouwknopen die EPB-aanvaard zijn (zie verder) wordt een equivalente U-waardetoeslag voor alle schildelen naar buitenomgeving, AOR en kelder/kruipruimte vastgelegd. Deze toeslag varieert tussen 0,03 en 0,06 W/m²K, afhankelijk van de compactheid van de EPB-eenheid.
  • Is een bouwknoop niet-EPB-aanvaard, dan moet het effect op het warmteverlies bijkomend ingerekend worden volgens de onderstaande formule. Hierin is Ψe,k,lim de grenswaarde van de lineaire warmtedoorgangscoëfficiënt Ψe
Link tabel 1 Link tabel 3 Link tabel 2

AANDACHTSPUNT: de toeslag op de totale warmtestroom kan verminderd worden!

Belangrijk is dat bovenstaande formule ook toelaat om de forfaitaire toeslag op de totale warmtestroom door transmissie te verminderen: dit kan door lineaire EPB-aanvaarde bouwknopen waarvan men de Ψe –waarde kent en waarbij Ψe < Ψe,lim, gedetailleerd in te geven. De totale invloed van de bouwknopen op de warmtestroom door transmissie kan echter nooit negatief worden!

De warmteoverdrachtscoëfficient door transmissie via de bouwknopen is dan